Aan de rand van Cusco, Peru ligt de sloppenwijk Margen Derecha.  Armoede, diefstal en geweld tekenen het dagelijkse leven in deze buurt.  Puente wil met haar werking kansarme jeugd uit deze wijken helpen om uit de armoede te geraken. Het project omvat 5 deelwerkingen :

  • Een kleuterschool voor 130 kleuters uit onze wijk die anders er geen toegang tot zouden hebben omdat het voor hen te kostelijk is.
  • Een lagere school: Deze werking staat echter nog in zijn kinderschoenen. Vorig jaar hebben we het eerste leerjaar opgestart.
  • Een bibliotheek waar onze jongeren vrije toegang hebben tot informatie & internet en waar aan schoolbegeleiding gedaan wordt.
  • Een jeugdwerking waarbij we jongeren een educatief alternatief voor het straatleven aanbieden.
  • Studiebegeleiding: onze jongeren krijgen de opportuniteit om een studie op te nemen op beroeps, hogeschool- of universitair niveau.
  • Sociale leningen : de mensen uit onze buurt kunnen hier een bedrag, een startkapitaal, lenen dat nodig is om hen op weg te helpen in hun beroepskeuze en om hun inkomsten te realiseren.

 

Van peuter tot kleuter..

We organiseren kleuteronderwijs voor 125 kleuters die er anders geen toegang tot zouden hebben omdat het voor hen te kostelijk is.   Kleuteronderwijs is een belangrijke voorbereiding op de lagere school. Kinderen die hiertoe niet de kans kregen, starten met een achterstand aan de lagere school. De ouders dragen echter wel bij naarmate hun mogelijkheden.  Het is noodzakelijk dat de ouders het belang inzien om te investeren in de opvoeding van hun kinderen.  Er zit een sociaal systeem in verwerkt.  De ouders die meer kunnen betalen, dragen meer bij en omgekeerd.

Minolta DSC

 

Lagere school in de startblokken

We hebben eind 2016 de licentie van de Peruaanse overheid verkregen omzelf een school lager onderwijs op te starten.  Het inrichten van een eigen lagere school waar de huidige werking als een synergetisch geheel op aansluit is iets wat we al enkele jaren trachten te bestendigen. Het stelt ons in staat om ook de methodologie van onze organisatie te vertalen naar de schoolcultuur en de leerkrachten.   Dit laatste is niet onbelangrijk omdat het dikwijls aan motivatie, engagement en visie ontbreekt in het traditioneel georganiseerde staatsonderwijs.  Deze uitbreiding van de projectwerking zal in een eerste fase kunnen functioneren zonder externe financiële hulp en op termijn kunnen leiden tot het geheel of ten dele zelfonderhoudend maken van de volledige projectwerking. Sinds maart 2017 zijn we dus reeds gestart met een eerste leerjaar.

 

De bib

Vanaf 2014 zijn we gestart met onze bib.  Het is een ruimte voorzien van educatief materiaal, waar kinderen en jongeren vrije toegang hebben tot informatie en waar vnl aan schoolbegeleiding gedaan wordt. We spelen in op het gebrek aan pedagogische ondersteuning voor kinderen, adolescenten en jonge mensen in deze buitenwijken.  Jongeren kunnen hier hun huiswerk komen maken en voor de examens studeren.  Er zijn steeds 2 leerkrachten/opvoeders aanwezig om school-lessen terug uit te leggen, bijles te geven en jongeren te helpen studeren.

 

Onze jeugdwerking

De opzet is jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.  Onze jongeren kunnen zich inschrijven voor allerhande werkwinkels waar we telkens voor een periode van 6 maanden in groep werken rond een bepaald thema.  Elke werkwinkel wordt afgesloten met een kampeerweekend om de groep nog hechter bij elkaar te brengen.

 

Opleidingen op maat

We bieden onze jongeren ook de kans om verder te studeren en dat kan zowel op beroeps-, hogeschool- als universitair niveau.  Dankzij dit deelproject weten ze zich professioneel te ontwikkelen.  Opleidingen zijn noodzakelijk om jongeren aan een goede job te helpen. De gekozen studie wordt gefinancierd door het project.  Van de jongeren zelf vragen we een kleine financiële tussenkomst als blijk en ondersteuning van hun motivatie.  De focus van deze werking ligt bij de begeleiding.  Enerzijds wordt het hen  financieel mogelijk gemaakt om een opleiding te volgen, anderzijds hebben deze jongeren net nood aan een professionele begeleiding doorheen dit proces.

 

Opstarten en uitbreiden..  :

Kansarmen kunnen een bedrag, een startkapitaal, lenen dat nodig is om hen op weg te helpen een professionele activiteit op te starten of uit te breiden.  De leningen zijn intrestloos.  Een sociale lening kan zo de weg betekenen naar een beter leven.  Eerst houden we een oriëntatiegesprek.  Er wordt samen met elke begunstigde bekeken of zijn/haar idee realistisch en haalbaar is.  Achteraf wordt ook met ieder persoonlijk bekeken wanneer terugbetaald kan worden.  Niet iedereen verdient even snel zijn lening terug.

 

Gelijke kansen

Hoewel in deze cultuur meisjes van thuis uit niet gestimuleerd worden zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak,  proberen we in ons project iedereen gelijke kansen aan te reiken.  We stellen vandaag vast dat steeds meer meisjes de uitdaging aangaan, zichzelf via ons project weten te ontwikkelen en een diploma te behalen.  In het Fonds voor Sociale Leningen komt nog duidelijker naar voren dat vrouwen de dragers van ontwikkeling zijn in een armoedecultuur.  Het zijn veelal kansarme vrouwen die om een lening verzoeken.  We stellen tevens vast dat vrouwen consequenter en doortastend te werk gaan waardoor hun kansen op succes merkbaar hoger liggen als bij de mannelijke collega’s. 

Minolta DSC

 

Enkele nieuwe ontwikkelingen met knipoog naar zelfredzaamheid

In 2018 starten we met een opvang/onthaal voor vrouwen die geen andere mogelijkheid hebben dan hun baby’s mee te nemen naar de plaats waar ze gaan verkopen of werken.  1 onthaalmoeder zal zich ontfermen over deze kinderen in een speciale hiervoor uitgeruste ruimte in het project.

In 2018 worden tevens de voorbereidingen getroffen om een licentie te verkrijgen van het bevoegde ministerie van de Peruaanse overheid om hogeschoolrichtingen zelf in te richten.  Na meer dan 10 jaar ervaring met ons programma om jongeren aan een diploma te helpen weten we wat er onder de jongeren leeft, welke richtingen populair zijn en belangrijker nog welke richtingen een goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.  Ook deze deelwerking moet ons in staat gaan stellen om kosten te drukken en beter te presteren op het vlak van financiële zelfredzaamheid.

foto 46