Een herberg voor de straatkinderen van Guatemala stad

Straatkinderen zijn kinderen die meestal gewoon in de steek gelaten zijn door hun ouders, wezen of simpelweg kinderen van straatkinderen.  De meeste onder hen belanden op straat rond de leeftijd van 5 a 10 jaar.  De kinderen weten niet waartoe, hebben geen onderdak en geen eten.  Geen enkele overheidsinstelling lijkt het probleem ten gronde te willen aanpakken.

Uit zelfbescherming leven ze in groepen.  Iedere groep heeft zijn eigen straathoek om te slapen en zijn territorium om te bedelen.  Gezien de harde levensomstandigheden grijpen deze kinderen ook naar drugs om hun bestaan te verlichten.  De meeste onder hen inhaleert verdunde tinner, slechts weinigen blijven hiervan gespaard.

Onze partnerorganisatie MOJOCA heeft jaren ervaring in de rehabilitatie van straatkinderen.  Hun werking heeft verschillende facetten daar het een lang proces vraagt voor zulke kinderen om de straat volledig achter zich te laten.  Centraal in de werking staat de motivatie en het geloof van het kind om te rehabiliteren.  Je moet hen helpen het geloof op te bouwen dat het kan en telkens weer de motivatie opwekken om verder te vechten en niet op te geven.

In het kader van deze problematiek en aansluitend op de werking van Mojoca hebben we samen met deze organisatie een plaats gecreëerd waar jongeren kunnen overnachten.   Een huis waar straatkinderen vanaf avonds welkom zijn.  De voorwaarde is geen drugs in huis.  Ze krijgen zeep bij aankomst, de gelegenheid om zich te wassen en een zacht bed om de nacht door te brengen.

Meisjes en jongens worden wel gescheiden te slapen gelegd.  s’Morgens krijgen ze weer de gelegenheid om zich te wassen.