We dwalen af naar het Westafrikaanse Benin.  In het centrum van het land ligt de stad Bassila.  Rondom de stad in heel de provincie Atakora liggen honderden Afrikaanse dorpjes.  Het merendeel van deze dorpjes heeft geen toegang tot drinkbaar water.  Ze drinken het water van de al dan niet vervuilde dichtsbijzijnde rivier, met vaak ziekte of zelfs de dood tot gevolg.  Puente voorziet Koïwali, een dorp uit deze regio,  van een waterput mét drinkbaar water.  Op deze manier worden de bijna 3000 inwoners aan drinkbaar water geholpen.

Koïwali

In het Westafrikaanse Benin leeft de helft van de bevolking onder de internationale armoedegrens.  Het gemiddelde jaarinkomen van een gezin met zes personen bedraagt 300.000 FR CFA, ofwel  457 euro. Dit komt neer op 1,25 euro per dag, voor zes personen!  Deze extreme armoede is vooral het meest zichtbaar in de rurale gebieden.  Het land is arm en moeilijk te bewerken en de waterirrigatie is bijzonder onderontwikkeld.  Velel inlandse gebieden kampen met droogte en een moeilijke of zelfs onmogelijke toegang tot drinkbaar water.

Koïwali huist 2973 inwoners.  Landbouw en veeteelt zijn de belangrijkste activiteiten van het dorp. Men kent er twee seizoenen: een droogseizoen van november tot maart en een regenseizoen van april tot oktober.  De inwoners van het dorp hebben geen toegang tot zuiver drinkbaar water.  Tot vandaag haalt iedereen uit het dorp zijn water uit een open bron vier kilometer verderop.  Dit water is sterk vervuild door dieren en insecten waardoor het drinken ervan ernstige risico’s met zich meebrengt.

De vrouwen uit het dorp zijn elke dag vier uur onderweg om voor hun gezin water te halen.  De terugweg met tientallen liters water op de rug is een ware uitputtingsslag.

Ons project beoogt de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking van het dorp Koïwali. Door de bouw van een waterput zullen de inwoners noch water uit een open bron moeten drinken, noch een dag moeten wandelen om water te bemachtigen.

Niet enkel  de 2973 inwoners van het dorp Koïwali hebben baat aan deze waterput.  Indirect zijn ook de inwoners van de omliggende dorpen begunstigd, aangezien ook zij gebruik zullen kunnen maken van de waterput.

Drinkbaar water zorgt ook voor een structurele verbetering van gezondheid, hygiëne en levensomstandigheden zodat meer tijd gespendeerd kan worden aan onderwijs, landbouw en de organisatie van het lokale leven en minder aan het invullen van deze basisbehoefte.

Belangrijk ook is de betrokkenheid van het dorp bij het project.  Onze contactpersoon, Alexis Kadani, neemt ter plaatse de coördinatie op zich.  Voor de duurzaamheid van het project en het goed gebruik van de installatie is het essentieel dat de gemeenschap zich het project eigen maakt.

Er wordt van de gemeenschap verwacht een eigen inspanning te leveren:  de organisatie van de plaatselijke bewoners rond het project en de nodige vorming omtrent het beheer van de waterput moeten het goed onderhoud en gebruik verzekeren.