Onze noordwerking beperkt zich niet enkel tot het sensibiliseren van mensen voor de armoede in het zuiden, maar we willen ook de hand reiken naar vluchtelingenvrouwen uit het Zuiden.  Deze vrouwen komen veelal uit machistische culturen, werden in hun land van herkomst dikwijls zwaar onderdrukt en belanden hier in de illegaliteit.  In samenwerking met het PSC (Protestants Sociaal Centrum) in Anwerpen hebben we een creatieve werking opgezet voor deze vrouwen:

CREA AAN-BOD

Veel vluchtelingenvrouwen wonen hier al jaren illegaal, leven geïsoleerd en hebben nood aan psychosociale ondersteuning. Vele vrouwen voelen zich verloren, moe gevochten, murw. Allerlei psychosociale verschijnselen steken de kop op, bovenop de eigen trauma’s, de verwerking van het vluchtgegeven, het dagelijkse ‘overleven’: hoofdpijnen, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, depressies, allergieën , en nog veel meer. Erover praten is niet meer voldoende…

Het organiseren van creatieve workshops schijnt dit echter te verlichten! Het lijkt een onzichtbare knop die gedurende enkele uren de zorgen en de pijnen uitwist. Als een batterij worden krachten opgeladen en groeit er langzaamaan weer wat zelfvertrouwen. Vrouwen kunnen weer lachen. Ogen stralen. Positieve gevoelens krijgen ruimte. Vanuit het niets ontstaan prachtige taferelen en kijken vrouwen verbaasd naar elkaars creaties.

Met het project Crea Aan-Bod maken we gebruik van deze methode met als doel de vluchtelingenvrouwen positief te stimuleren, hen meer zelfvertrouwen te geven en hen te helpen hun toekomst weer in handen te nemen.

Ze maken kennis met nieuwe materialen en leren allerhande technieken. Ze verwerven vaardigheden die verrijkend en bruikbaar zijn. Ze ontdekken de kunstenaar  in zichzelf en leren zichzelf  te waarderen. Woorden worden op dit moment niet meer belangrijk. Het zijn de beelden die spreken.  De vrouwen ervaren ook hoe anders de andere is en komen op een heel nieuwe  manier met elkaar in contact. Via een totaal andere invalshoek, de beeldende creaties, leren ze elkaar begrijpen en andere culturen te doorgronden.  De rust die overspoelt en het (zelf)vertrouwen dat ontstaat, maakt dat ze open staan voor nieuwe uitdagingen.

Dit project biedt een vervolg aan het vorige project (Project Vrouwenmantel):

  • Het wekelijks aanbieden van creatieve oefeningen en workshops. Elke donderdag komt een groepje van 12 tot 20  vrouwen samen voor  creatieve sessies. De rust die ze vinden in het creatief bezig zijn en tegelijkertijd ook in het diepere contact met zichzelf en met elkaar is erg waardevol.
  • Het nieuwe creatieve aanbod trekt aan, boeit en Het doet lichamelijk én geestelijk wonderen met het lichaam.
  • Het geeft de vrouwen ook de kans om talenten te ontwikkelen en om zelf tot creaties te komen.
  • Het biedt de mogelijkheid om op een totaal andere manier contacten te leggen met anderen, met een groep, vanuit een heel nieuw uitgangspunt, namelijk de creativiteit. De vrouwen leren anders kijken naar elkaar, vanuit verwondering met positieve nieuwsgierigheid , en met meer respect.
  • Het samen creatief werken, het samen praten en elkaar bevragen geeft weer zelfvertrouwen wat een goede basis is om terug vat te krijgen op de eigen situatie en de eigen toekomst.

De groep voor het project wordt gevormd door vrouwen die in de afgelopen tien jaar in België terecht zijn gekomen en de vrouwenwerking gevonden hebben. Ze hebben verschillende nationaliteiten en het valt op dat de meesten erg geïsoleerd leven, vanwege hun origine, gezinssituatie, vluchtverhaal of lichamelijke handicap.  Sommigen komen uit de migratie, anderen zijn vluchtelingen, met of zonder papieren, enkelen zijn hier gekomen in het kader van gezinshereniging. Deze vrouwen zijn vaak op overleven  aangewezen en leven in armoede. Het deelnemen  aan  groepsactiviteiten op regelmatige basis is niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat de groep een open karakter heeft, zodat de vrouwen zich steeds opnieuw welkom voelen en weer kunnen aanpikken na afwezigheid.

Aanbod

  1. Therapeutisch begeleide creatieve sessies: In kleine groepjes worden creatieve sessies aangeboden waarbij er gewerkt wordt rond verschillende thema’s : het vrouw zijn, het stilstaan bij het hier en nu, de kracht van het ontspannen, herinneringen en dromen, het herkennen van thuiskomen en aanvaarding, het zoeken en het vinden van de eigen kracht.
  2. Afwisselend met het aanbod van creatieve workshops: Het verkennen van specifieke materialen en het aanleren van bepaalde technieken zoals mozaïeken met natuurlijke materialen, spiegel- en pottenscherven, zandschilderen, mandala schilderen, patchwork met recyclage materiaal, vilten en therapie, omgaan met kleuren, spelen met woorden, dans en beweging.
  3. Het bezoeken van tentoonstellingen die aansluiten bij de creatieve workshops of verrijkend zijn in die zin dat kunst en cultuur gevoeld en gezien worden en bespreekbaar zijn.